بازوم خورد به صندلی. گفتم آی. یه لحظه موقعیت به نظرم عجیب اومد. با خودم فکر کردم… چرا عجیبه… که گفتم آی؟ چرا انگار بعد از مدت‌ها اولین باره میگم آی… بعد یادم اومد چون کسی خونه نیست که صدامو بشنوه -_- دارم طرح رمانم رو می‌نویسم. انگیزه‌ام در حالت …

در مورد “داستان نویسی” خیلی چیزها گفته میشه. اما کمتر پیش میاد که آدم ها سوال بپرسن و بجای انبار کردن اطلاعات دنبال جواب باشن. اول از همه باید چی بپرسیم؟ به نظرم اول از همه باید پرسید: ۱- داستان چیه؟ ۲- نویسنده کیه؟ داستان نویس کیه؟ سوال اول جواب زیاد …