برای خودم یه چیز خوشمزه خریدم! کی کیک تولد میخوره با اون همه خامه؟ اه اه… خامه فقط توی بستنی یا توی غذا خوبه. توی شیرینی و کیک؟ ابداً! الحمدلله. امسال سال خوبی بود. یکی از بهترین سال های عمرم بود. از افسردگی خلاص شدم. آرامش پیدا کردم. هزارتا اتفاق …

فردا تولدمه. خیلی عجیبه. داشتم توی پست های قدیمیم دنبال یه چیزی میگشتم و چشمم به نوشته های این چند سال خورد. با خودم فکر کردم چی توی وجود آدم ها عوض میشه که بزرگ میشن؟ هر سال که میگذره، چی میگذره؟ چی عوض میشه؟ یه حرف رو در عرض …