در مورد “داستان نویسی” خیلی چیزها گفته میشه. اما کمتر پیش میاد که آدم ها سوال بپرسن و بجای انبار کردن اطلاعات دنبال جواب باشن. اول از همه باید چی بپرسیم؟ به نظرم اول از همه باید پرسید: ۱- داستان چیه؟ ۲- نویسنده کیه؟ داستان نویس کیه؟ سوال اول جواب زیاد …