گفتم. آی تولد یو سو. کسی که منتقده نمیتونه نوشتن یاد بده. امروز یه نفر از کلاس های اون خانوم فعال ادبی (همون که منتقد بود و کارگاه داستان نویسی داشت) اومده بود کافه داستان ما. میتونم با اطمینان ۱۰۰ درصد بهتون بگم که چرت میگفت. منظورم از چرت این …