بازوم خورد به صندلی. گفتم آی. یه لحظه موقعیت به نظرم عجیب اومد. با خودم فکر کردم… چرا عجیبه… که گفتم آی؟ چرا انگار بعد از مدت‌ها اولین باره میگم آی… بعد یادم اومد چون کسی خونه نیست که صدامو بشنوه -_- دارم طرح رمانم رو می‌نویسم. انگیزه‌ام در حالت …

گاهی کسانی که زیاد کتاب می خوانند این اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند و فکر می کنند شخصیت اول داستان اند و  تمام ماجراهای زندگی شان آخر و عاقبت خوشی پیدا می کند. این اشتباه را همه ی انسان ها در مراحل مختلف زندگی شان مرتکب می شوند. اما …

اگه وقتی بچه بودم کتاب نخونده بودم، الان قشنگی خیلی از کتابهارو نمیفهمیدم. یکیشون کتاب لالو نوشته ی یوسف قوجق ئه که امروز بعد از ۵ سال خوندمش. هنوز قشنگ بود ولی حسی که اون لحظه، سوم دبیرستان، موقع خوندنش داشتم یه چیز دیگه بود. عاشقش بودم. ماجرای یه پسر …

گفتم. آی تولد یو سو. کسی که منتقده نمیتونه نوشتن یاد بده. امروز یه نفر از کلاس های اون خانوم فعال ادبی (همون که منتقد بود و کارگاه داستان نویسی داشت) اومده بود کافه داستان ما. میتونم با اطمینان ۱۰۰ درصد بهتون بگم که چرت میگفت. منظورم از چرت این …